thông tin liên hệ
Phòng Kinh Doanh
- 028-3978 3009-3978.3010

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 NĂM 2018

Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2018
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2018

SẢN PHẨM CHÍNH

Hạt nhựa màu
Hạt nhựa màu
Bột màu
Bột màu
Bột cát
Bột cát
Màu miếng
Màu miếng
Màu nước
Màu nước
Phụ gia ngành nhựa
Phụ gia ngành nhựa
Phối màu theo yêu cầu
Phối màu theo yêu cầu